Нови град Слобомир

karta

“У Америци је све трасирано да успеш, само треба довољно да желиш. И да се трудиш. Бројне су књиге које те томе уче, има много стручних курсева који те упозоравају како да искористиш прилику у правом тренутку и на правом месту. Јер, ако прилика наиђе, а ти јој не препознаш лице, касније је више никад не можеш ухватити за реп. Зато на зиду, у својој канцеларији, држим слику нашег будућег града Слобомира. Она ми даје енергију, из ње се напајам снагом и знам да то позитивно утиче на мој начин живота, рада и мишљења, да ме у сваком тренутку подсјећа на мој сан о граду који подижем из темеља.“

Одломци из књиге „Како сам успео“ Слободан Мике Павловић

Нови град Слобомир се налази на обали ријеке Дрине, Општина Бијељина (око 8 км од Бијељине) у Републици Српској, Босна и Херцеговина, на магистралном путу Бањалука-Брчко – Бијељина - Павловића мост – Шабац - Београд. Област града Слобомира се истиче по својим изванредним природним богатствима: плодна земља, пијаћа вода,  геотермална вода (од 75°-80° Ц) на дубини од приближно 1800 м.

 

Носилац изградње  новог града на ријеци Дрини Слобомира је Компанија „Слобомир“, чији су оснивачи господа Мира и Слободан Павловић, бизнисмени који вец 45 година живе и раде у Чикагу. Слобомир је град слободе и мира, а ми често кажемо да је то град за 22. вијек. Град се простире на површини од 45 ха у првој фази уређеног грађевинског земљишта, које је власништво Компаније Слобомир, а на основу Урбанистичког и Регулационог плана усвојених од стране државних органа, са тенденцијом даљег ширења на простор од око 300 ха, гдје је предвидјено да град буде са обје стране ријеке Дрине и да спаја Републику Српску са Србијом. Географски положај града је веома повољан и има одређене еколошке предности. Ово подручје није загађено, а сам град лежи на геотермалној води, која ће се користити за гријање цијелог града.Град лежи на насипу од набијеног шљунка на коти 94 и са потпорним зидовима  и обезбјеђењем косина ради заштите од хиљадугодишњих надземних вода. Изузетан положај града Слобомира се огледа и у чињеници да се он налази на тромеђи три државе: Републике Српске, Босна и Херцеговина, Републике Србије и Републике Хрватске. Шири приказ локације града Слобомира можете видјети на мапи бр. 1. Такође, битан податак је да у кругу од 80 км око Слобомира гравитира око 1.850.000 становника, а према подацима Завода за статистику.

 

У компанијама господе Павловића запослено је око 1200 радника.

 

Мапу града Слобомира можете погледати на овој страници. Град је по Урбанистичком плану подијељен тако да задовољава потребе бизниса и становања свих становника Слобомира - без обзира на године. Ту су објекти за индивидуално и породично становање, зграде посебних намјена - култура, спорт и слично, затим паркови, зграде за школство, здравство, администрацију. Наравно, комплетно рјешење пропраћено је и другим рекреативним садржајима као што су пјешачке и бициклистичке зоне.

 

САДАШЊА ФАЗА НАСТАВКА ИЗГРАДЊЕ ГРАДА СЛОБОМИРА:

 

- ИЗРАДА НАСИПА ЗА ЦЈЕЛОКУПАН ПРОСТОР ГРАДА СЛОБОМИРА

На основу извршених геолошко инжењерских испитивања израден је пројекат и геолошке геомеханичке студије према којима је за обезбиједење фундирања и заштите од подземних и надземних вода цјелокупан простор града потребно издићи на коту 94 метра надморске висине.

Пројектована кота постиже се скидањем природног хумусног слоја, збијањем подтла и насипањем и ваљањем слојева шљунка до пројектоване збијености.

Овај поступак је до сада обављен на површини од око 15 хектара. За насипање остаје око 30 хектара површине града за што је потребно ископати, превести, насути и обрадити око 1 000 000 м³ шљунка.

 

- ИЗГРАДЊА ДАЛЕКОВОДА 35 КВ И ТРАФО СТАНИЦЕ 35 КВ У СЛОБОМИРУ

У складу са досадашњом изградњом града Слобомира изграђена је далеководна мрежа 10 КВ са одговарајућом трафо станицом, што је било довољно за почетну фазу напајања града електричном енергијом. За реализацију будућих објеката потребно је израдити далеководну мрежу за довод електричне енергије јачине 35 КВ са одговарајућом трафостаницом.

У сарадњи са ЗДП '' Електро Бијељина'' израђен је пројекат о заједничком финансирању изградње далековода од ТС ''Бијељина 3'' до ТС ''Дворови'', а за линију од ТС ''Дворови'' до ТС ''Слобомир'' предложено је, такође, заједничко финансирање Компаније ''Слобомир'' и ЗДП „Електро Бијељина“, за коју су прибављене потребне дозволе и сагласност.

 

- ТОПЛИФИКАЦИЈА ГРАДА СЛОБОМИРА

Геотермална истраживања на овом подручју извршена од стране Рударско геолошког факултета у Београду, показала су изузетно богатство геотермалне енергије из топле подземне воде.

За топлификацију пословних и стамбених објеката града Слобомира за потребе реализације овог пројекта планирана је изградња три геотермалне бушотине и топлане у Слобомиру и двије геотермалне бушотине у насељу Попови и двије бушотине, на локацији језера Обранак. До сада је изграђена прва геотермална бушотина ГД-2, која је уједно и прва намјенска геотермална бушотина у Рпублици Српској и Босни и Херзеговини. Такође је завршена и прва фаза топлотно измјењивачке станице, те су сви постојећи објекти у Слобомиру већ прикључени на геотермално гријање још од јесени 2011. године.

 

Изградњом свих горе наведених бушотина би се задовољиле потребе за топлотном енергијом и топлом санитарном водом планираних објеката у Слобомиру, а бушотина у Поповима ће бити у функцији производње поврћа, цвијећа, љековитог биља и других култура у стакленицима.

За експлоатацију геотермалних вода обезбијеђена је концесија потписивањем уговора о експлоатацији са Владом Републике Српске на период од 30 година.

 

Omot final copy(2)

Визија и филозофија развоја града Слобомира заснива се прије свега на поштовању највиших еколошких стандарда и експлоатацији енергије из обновљивих природних ресурса, те стога можемо рећи да је Слобомир град без димњака.

Данас господа Павловић посједује десет компанија у Републици Српској, Босни и Херцеговини и Србији, које послују у различитим областима као што су образовање, банкарство, брокерство, прехрамбена производња, област штампе, управљање мостом итд. Компанија Слобомир посједује концесију за експлоатацију маломинералне воде за пиће, на период од 30 година, а на основу Уговора склопљеним са Владом Републике Српске. Изградња прве од седам геотермалних бушотина је завршена јануара 2010. године, а завршена су и три бунара за експлоатацију маломинералне воде.

У току је изградња туристичког и спортско-рекреативног комплекса аква парка, док су у плану још много пројеката попут изградње фабрике воде, тржног центра, стамбених објеката, Павловићеве куле, итд. Такође, постоји велико интересовање за улагање у унапријеђење прехрамбене индустрије „Сава" као и развоја производње у стакленицима, а све у циљу бољег развоја општине Бијељине као привредног центра, што већ и јесте.

 Цјелокупно земљиште града Слобомира је у потпуном власништву Компаније Слобомир и опремљено је комплетном примарном инфраструктуром. Сви наведени пројекти изградње су у складу са Урбанистичким планом усвојеним од стране надлежних државних органа, те не постоји никаква законска препрека за изградњу тих објеката.

Узимајући у обзир предности и потенцијале које град Слобомир посједује, компанија "Слобомир" нуди остваривање партнерстава са инвеститорима који препознају и подржавају нашу визију о изградњи града Слобомира.

Изградња новог бизнис града Слобомира повјерена је Компанији "Слобомир" чији су већински власници бизнисмени Мира и Слободан Павловић из Чикага.
Компанија је основана 1997. године са сједиштем у Слобомиру, општина Бијељина, Република Српска, Босна и Херцеговина.

 

Поред тога, Компанија "Слобомир" је основана и са циљем да развија и спроводи програме искоришћавања природних ресурса: плодног земљишта за производњу здраве хране, геотермалне енергије, воде за пиће, хидроенергетског потенцијала, и услова за образовање кадрова по највишим свјетским стандардима на "Слобомир П Универзитету".

Компанија "Слобомир" заједно са Компанијом "Житопромет" Бијељина и Компанијом "Дрина Ривер Бридге Цорпоратион" Београд, чији су већински власници такође господа Мира и Слободан Павловић, у протеклом периоду је инвестирала значајан капитал за изградњу примарне и секундарне инфраструктуре, производних и пословних објеката, производне и друге опреме и постројења као и улагање у "Слобомир П Универзитет" који је почео са радом школске 2003-2004 године.

Изузетни природни ресурси овог подручја и досадашња инвестициона улагања стварају повољну основу да се ови перспективни програми остваре са значајним профитима.

 

001 Baner ideje

 

002 sta je tvoj san

003 PIB

 

004 SPU

 

005 zitopromet

 

006 rtv slobomir