План града

Novi grad Slobomir se nalazi na obali rijeke Drine, Opština Bijeljina ( oko 8 km od Bijeljine) u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, na magistralnom putu Banjaluka-Brčko Distrikt-Bijeljina- Pavlovića most-Šabac-Beograd. Oblast grada Slobomira se ističe po svojim izvanrednim prirodnim bogatstvima: plodna zemlja, pijaća voda,  geotermalna voda (od 75°-80° C) na dubini od približno 1800 m.

Носилац изградње  новог града на ријеци Дрини Слобомира је Компанија Слобомир , чији су оснивачи господа Мира и Слободан Павловић, бизнисмени који вец 30 година живе и раде у Чикагу. Слобомир је град слободе и мира, а ми често кажемо да је то град за 22. вијек. Град се простире на површини од 45 ха у првој фази уређеног грађевинског земљишта, које је власништво Компаније Слобомир, а на основу Урбанистичког и Регулационог плана усвојених од стране државних органа  са тенденцијом даљег ширења на простор од око 300 ха, када је предвидјено да град буде са обје стране ријеке Дрине и да спаја Републику Српску са Србијом. Географски положај града је веома повољан и има одређене еколошке предности. Ово подручје није загађено, а сам град лежи на геотермалној води, која ће се користити за гријање цијелог града.Град лежи на насипу од набијеног шљунка на коти 94 и са потпорним зидовима  и обезбјеђењем косина ради заштите од хиљадугодишњих надземних вода. Изузетан положај града Слобомира се огледа и у чињеници да се он налази на тромеђи трију држава, Републике Српске и Босне и Херцеговине, Републике Србије и Републике Хрватске. Шири приказ локације града Слобомира можете видјети на мапи бр. 1 коју Вам у прилогу достављамо. Такође, битан податак је да у кругу од 80 км око Слобомира гравитира око 1.850.000 становника према подацима Завода за статистику.

Фирме господе Павловића запошљавају око 1200 радника.

Мапу града Слобомира можете погледати на овој страници. Град је по урбанистичком плану подијељен тако да задовољава потребе бизниса и становања свих становника Слобомира - без обзира на године. Ту су објекти за индивидуално и породично становање, зграде посебних намјена - култура, спорт и слично, затим паркови, зграде за школство, здравство, администрацију. Наравно, комплетно рјешење пропраћено је и другим рекреативним садржајима као што су пјешачке и бициклистичке зоне.
Кликните на слику да бисте је видјели у правој величини.

 

planslobomira

САДАШЊА ФАЗА НАСТАВКА ИЗГРАДЊЕ ГРАДА СЛОБОМИРА:

 

ИЗРАДА НАСИПА ЗА ЦЈЕЛОКУПАН ПРОСТОР ГРАДА СЛОБОМИРА


На основу извршених геолошко инжењерских испитивања израден је пројекат и геолошке геомеханичке студије према којима је за обезбиједење фундирања и заштите од подземних вода цјелокупан простор града потребно издићи на коту 94 метра надморске висине.

Пројектована кота постиже се скидањем природног хумусног слоја, збијањем подтла и насипањем и ваљањем слојева шљунка до пројектоване збијености.

Овај поступак је до сада обављен на површини од око 15 хектара. За насипање остаје око 30 хектара површине града за што је потребно ископати, превести, насути и обрадити око 1 000 000 м3 шљунка.

ИЗГРАДЊА ДАЛЕКОВОДА 35 КВ И ТРАФО СТАНИЦЕ 35 КВ У СЛОБОМИРУ


У складу са досадашњом изградњом града Слобомира изграђена је далеководна мрежа 10 КВ са одговарајућом трафо станицом, што је било довољно за почетну фазу напајања града електричном енергијом. За реализацију будућих објеката потребно је израдити далеководну мрежу за довод електричне енергије јачине 35 КВ са одговарајућом трафостаницом.

У сарадњи са ЗДП '' Електро Бијељина'' израђен је пројекат о заједничком финансирању изградње далековода од ТС ''Бијељина 3'' до ТС ''Дворови'', а за линију од ТС ''Дворови'' до ТС ''Слобомир'' комплетно финансирање извршиће Компанија ''Слобомир''. До сада је изграђен дио који се заједнички финансира а за други дио пројекта су ријешени имовински односи и прибављене потребне дозволе и сагласност.

ТОПЛИФИКАЦИЈА ГРАДА СЛОБОМИРА


Геотермална истраживања на овом подручју извршена од стране Рударско геолошког факултета у Београду, показала су изузетно богатство геотермалне енергије из топле подземне воде.

За топлификацију пословних и стамбених објеката града Слобомира за потребе реализације овог пројекта планирана је изградња двије геотермалне бушотине и топлане у Слобомиру и једне геотермалне бушотине у насељу Попови.

Овим би се задовољиле потребе за топлотном енергијом и топлом санитарном водом планираних објеката у Слобомиру, а бушотина у Поповима ће бити у функцији производње поврћа, цвијећа, љековитог биља и других култура у стакленицима.

За експлоатацију геотермалних вода од Владе Републике Српске обезбијеђена је концесија на 30 година.

001 Baner ideje

 

002 sta je tvoj san

003 PIB

 

004 SPU

 

005 zitopromet

 

006 rtv slobomir