Изградња аqуа парка у Слобомиру

Изградња туристичког и спортско-рекреативног комплекса „Аqуа цитy“ је отпочела средином 2011. године у новом граду Слобомиру, који се налази на ријеци Дрини, у Републици Српској, Босна и Херцеговина, уз магистрални пут Бања Лука - Брчко- Бијељина - „Павловића мост“ - Шабац - Београд. Подручје на коме се налази нови град Слобомир карактеристично је по изузетним природним богатствима: плодном земљишту, водом за пиће, геотермалном водом, хидро-енергетским потенцијалом доњег тока ријеке Дрине и то је подручје, које по својим карактеристикама, задовољава све еколошке захтјеве. 

Слобомир посједује и изузетно богатство геотермалне воде, температуре око 75° Ц на дубини од 1.800 м ( протока 60 литара у секунди), за чију експлоатацију је склопљен уговор о концесији са Владом Републике Српске. Геотермална енергија користиће се за гријање цјелокупног комплекса аква парка.

    

Водени парк ће се градити у три фазе на грађевинском земљишту површине 5,3 хектара. Састојаће се из затвореног и отвореног дијела.

 

 

 

 

1

 

Затворени водени парк се гради на грађевинском земљишту површине 19.960м², а чиниће га:

-Улазни објекат, спратности П+1, укупне површине 2.560 м2 , са билетарницом, свлачионицама, гардеробама, санитарним и техничким просторијама у приземљу, угоститељским и услужним садржајима и службеним просторијама на спрату као и терасом за сунчање на равном крову.

-Објекат Куле, спратности П+5, укупне површине 4.150 м2 , са техничком просторијама у приземљу, угоститељским садржајем, простором за сауну, фитнес центром , wеллнесс центром и сличним садржајима на првом и другом спрату, техничком етажом на трећем спрату, рестораном на четвртом и терасама на последњој етажи.

 

 

 

2

 

-Простор базена површине 5.750 м2, у оквиру којег се налази систем неколико различитих међусобно повезаних базена са атракцијама:

- Базен са четворостазним спустом површине 250 м2

- Базен са дуплим спиралним и равним тобоганима површине 250 м2

- Базен за пливање и релаксацију са хидромасажним зонама, узводним токовима и водопадима, са дијелом који излази ван објекта, укупне површине 1.250 м2

- Дјечији базен са атракцијама, дубине 40 цм, површине 250 м2

- Пратећи угоститељски садржаји

- Тушеви

- Санитарни објекти

- Поплочане и травнате површине за одмор и сунчање

 

 

 

 

3

 

 

У другој фази предвиђена је изградња објеката затвореног олимпијског базена, који задовољава критеријуме за организацију међународних такмичења. Поред олимпијског базена димензија 25 x 50 м, објекат садржи потребне просторије гардероба , свлачионица, службених просторија, просторија за медије, трибине капацитета 500 гледалаца, сервисне, санитарне, угоститељске и друге просторе неопходне за ову врсту објеката. У основи, објекат је површине 4.300 м2, а са два спрата и двије галерије укупна површина износи 7.500 м2.

 

 

4

 

 

 

Капацитет затвореног аqуа парка износи 3000 посјетилаца истовремено. Користиће се током цијеле године, а у љетњој сезони, отварањем бочних страна објекта, чини цјелину са отвореним аqуа парком. Планирано је да се, у даљој фази развоја, на вишој етажи објекта формира простор wеллнесс центра, који би чинио везу са будућим хотелом у оквиру аqуа парка.

 

 

 

6

 

Отворени водени парк са базенима ће се градити на грађевинском земљишту површине 2,3 ха, од чега ће водене површине заузимати 6,500м², а чине их: базен са таласима, релакс базен, дјечији базен, мирне и дивље ријеке, базен са тобоганима.

У простору отворених базена налазе се травнате површине, површине за сунчање, поплочане стазе и платои, угоститељски садржаји, санитарни објекти и тушеви.

Водени парк , са завршене све три фазе ће моћи да прими истовремено око 9 500 посјетилаца.

Паркинг простор, капацитета око 1.000 возила, на површини од 20.000 м2 дефинисан је регулационим планом Слобомира и лоциран на прилазу комплексу.

Планирана је инсталација најмодерније опреме за ову врсту забаве као и савремена базенска технологија са уређајима за игре на води. Примјениће се атрактивна архитектонска рјешења, савремени дизајн простора и елемената конструкција и опреме, висок ниво завршне обраде и софистицирани систем управљања.

На основу уговора закључених са Владом Републике Српске, Компанија "Слобомир" посједује двије концесије, и то:

-концесију за експлоатацију мало минералне воде на лежишту града Слобомира,на 30 година, закључену августа 2006.,

-концесију за истраживање и експлоатацију геотермалних вода,такође на 30 година, закључену јануара 2003.

Грађевинско земљиште на коме ће се градити забавни и аква парк је у власништву Компаније "Слобомир", што ће утицати на даље активности садашње и будуће конкуренције која би морала да издвоји значајна финансијска средства за потребе куповине земљишта на којем би градили комплексе сличног изгледа, намјена и димензија. Ако се узму у обзир и концесије за експлоатацију геотермалних вода које ће се користити за гријање и базене, чија су изворишта у непосредној близини будућег аква парка више је него јасна економска оправданост реализације овог подухвата.

Носилац инвестиционих активности и изградње аqуа парка је нова Компанија "Аqуа Цитy" д.о.о., Слобомир.

 

 

 

001 Baner ideje

 

002 sta je tvoj san

003 PIB

 

004 SPU

 

005 zitopromet

 

006 rtv slobomir