Геотермална вода

Геотермалну воду, као изузетан природни ресурс могуће је користити за :

 • Топлификацију насељених мјеста
 • Гријање стакленика за производњу поврћа, цвијећа и љековитог биља
 • Спортско – рекреативно – бањске намјене
 • Пиће

staklenik2

list

Геотермална вода је обновљиви извор енергије и задовољава све еколошке услове у току експлоатације. Геотермалну воду налазимо испод површине земље у изузетно великим резервоарима на различитим дубинама, а у ријетким случајевима она избија и на самој површини. Развијене земље у свијету, а и земље у развоју користе геотермалну енергију. У развијеним земљама гдје је цијена енергије реална (тржишна), геотермалне електране могу производити струју по истој цијени као и конвенционалне електране. Други видови коришћења геотермалне енергије су гријање стамбених, пословних и других објеката, улица и коловоза. Ти системи гријања су ефикасни, економични и добра алтернатива конвенционалним системима гријања.

На ширем подручју Слобомира изведена су детаљна хидро-геолоска истразивања, која показују да постоје богати извори геотермалне воде. Истражна бушотина у Дворовима, који су удаљени 10-так километара од Слобомира, посједује воду температуре 73°С на дубини од 1200 метара. Расположива пројектна документација показала је да је прогнозна температура воде на подручју града Слобомира је око 80° С на дубини од око 1800 метара, а око 95°С на дубини од 2500 метара и више. Према извршеним анализама, ради се о обновљивим ресурсима геотермалне воде, међу најбогатијим у Европи. Пројектна документација се показала тачном, те је на подручју града Слобомира крајем 2009. године завршено бушење прве намјенске геотермалне бушотине ГД-2 у Републици Српској, Босни и Херцеговини, на дубини од 1.800 м са температуром од 75°С, те је уграђена пумпа за дубоку бушотину која обезбјеђује излив од 60 л/с, чији капацитет омогућава гријање око 110.000 м² стамбеног и пословног простора.

 


Kompanija ‘’Slobomir’’ posjeduje:

 • Građevinsko zemljište u vlasništvu sa primarnom infrastrukturom, površine od 46 hektara
 • Usvojene urbanističke, regulacione planove i drugu neophodnu projektnu dokumentaciju
 • Ugovor o koncesiji za eksploataciju geotermalne vode na području Slobomira-Popovi – Jezera - Obranak koji je potpisan sa Vladom Republike Srpske na period od 30 godina. Ovim ugovorom predviđena je izgradnja 7 istražno-eksploatacionih bušotina, od kojih je jedna (GD-2 u Slobomiru) već završena
 • Ugovor o koncesiji za eksploataciju malomineralne pijaće vode na području grada Slobomira koji je potpisan sa Vladom Republike Srpske, takođe na period od 30 godina. Kompanija „Slobomir“ je do sada izbušila 3 bunara hladne vode:

 

Prvi bunar, naziva IEB-1, dubine 54 m, korisi se za potrebe Slobomira u potpunosti ( kao pijaća voda).

Drugi bunar, IEB-2, dubine 120m, voda se planira za snadbijevanje svih bazena u akva parku.

Treći bunar, IEB-3, dubine 90m. Voda iz ovog bunara je ispitana sa aspekta fizičko-hemijske, radiološke i mikrobiološke ispravnosti od strane Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i prema dobijenim rezultatima analizirani uzorak zadovoljava propise Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće i Zakona o vodama, te je epidemiološki i zdravstvno ispravna i može se koristiti za piće.

Ova voda se planira koristiti za punjenje vode i sokova u fabrici u Slobomiru.

Protok vode ova tri bunara iznosi oko 60 litara u sekundi.

busotina

 

Pored gore navedenog, Kompanija posjeduje i sljedeće projekte izrađene od strane Rudarsko-Geološki Fakultet iz Beograda:

 • Projekat o geološkim i geotehničkim podlogama za razvoj grada Slobomira
 • Projekat detaljnih hidrogeotermalnih istraživanja na području Slobomir-Popovi-Jezera-‘’Obranak’’ u cilju utvrđivanja uslova i eksploatacije termalnih voda i geotermalne energije radi njihovog korištenja za toplifikaciju i druge svrhe
 • Glavni rudarski projekat izrade bušenih bunara za eksploataciju podzemne malomineralne pijaće vode na lokaciji grada Slobomira
 • Projekat dopunskih hidro-geoloških istraživanja za prekategorizaciju rezervi podzemnih malomineralnih pijaćih voda i nalazišta na lokalitetu grada Slobomira
 • Projekat eksploatacije podzemni-izdanskih voda pomoću vertikalno bušenog bunara IB-1-HG za potrebe grada Slobomira
 • Elaborat o rezervama podzemnih malomineralnih pijaćih voda


staklenik1

Postojeća geotermalna bušotina u Slobomiru GD-2 sa već koristi u svrhu grijanja postojećih objekata u Slobomiru, a u planu je da se koristi i za sljedeće projekte:

 • Eksploataciju u Fabrici za punjenje i pakovanje vode za piće i proizvodnju sokova koja bi se gradila  u Slobomiru
 • Turistički i sportsko-rekreativni centar vodenog parka koji se gradi u okviru grada Slobomira
 • Grijanje stambeno-poslovnog prostora
 • Grijanje staklenika i plastenika ( proizvodnju zdrave hrane, ljekovitog bilja i cvijeća)
 • Banjsko- rekreativne svrhe
 • Proizvodnju ekološke električne energije u termo-centralama. S obzirom na vrste termo-centrala očekivati je da će se kod nas moći koristiti:

- Elektrane kod kojih se vrela voda trenutno pretvara u paru kada se oslobodi pritiska koji vlada u rezervoaru, tj. pri pritisku koji je niži od pritiska rezervoara. Snaga pare se koristi za pogon turbine koja, pak, pokreće generator. Nakon prolaska kroz turbinu para se kondenzuje i voda se vraća u rezervoar preko bušotina da bi se ponovo zagrijala, što znači da ovo predstavlja jedan zatvoreni ciklus.

- Elektrane koje rade na binarnom sistemu. One koriste vrele vode nižih temperatura. Toplotna energija geotermalne vode koristi se za zagrijavanje drugih tečnosti koje imaju niže temperature ključanja kao što su izopentan, izobutan, tečni ugljen dioksid ili rastvor amonijaka u vodi. Topla voda u izmjenjivačima toplote svoju toplotu predaje tzv. radnom fluidu koji prelazi u paru i širi se. Ta para zatim pokreće turbine i generator. Sistemi koji rade na binarnom ciklusu biće u bliskoj budućnosti najzastupljeniji u geotermalnim elektranama pošto koriste geotermalne vode nižih temperatura. Elektrane koje koriste binarni ciklus rade u zatvorenom sistemu, što znači da nema emisije u vazduh i nakon prolaska kroz izmjenjivač toplote voda se vraća natrag u rezervoar.

Elektrane na bazi geotermalne energije ne sagorijevaju fosilna goriva da bi proizvodila struju tako da nema emisije štetnih gasova. Geotermalne pare i vrele vode prirodno ne sadrže veće koncentracije sumporvodonika i drugih gasova, a ni hemikalije koje mogu biti štetne po čovjekovu okolinu.
Ove elektrane oslobađaju male količine ugljendioksida koji se stvara u termo elektranama istog kapaciteta koje sagorijevaju fosilna goriva (ugalj, zemni gas, nafta). Geotermalne elektrane, s druge strane, emituju neznatne količine sumpornih komponenti u odnosu na elektrane koje sagorijevaju ugalj ili naftu. Elektrane koje koriste geotermalnu energiju u odnosu na one koje koriste fosilna goriva su u prednosti u sljedećem:

- Nema transporta goriva do elektrana, niti transporta pepela do mjesta za odlaganje

- Nema potrebe za izgradnjom cjevovoda

- Nema potrebe za izgradnjom skupih saobraćajnica, koje bi bile potrebne za transport tečnih goriva

- Nema zagađenja voda i vazduha.

Naša Kompanija je otvorena za sve oblike saradnje u vezi sa korištenjem geotermalne vode, a posebno je zainteresovana za partnerski odnos na realizaciji gore navedenih projekata.

 

001 Baner ideje

 

002 sta je tvoj san

003 PIB

 

004 SPU

 

005 zitopromet

 

006 rtv slobomir